menu menu
Ashtech Solutions ProMark2

Technické a materiálové vybavení

 • Totální stanice Trimble 5603 DR200 včetně příslušenství a trojpodstavcové soustavy
 • Totální stanice Trimble S6 pro velmi přesné geodetické práce
 • Totální stanice Sokkia SET4C pro běžná technická měření
 • Trimble R8 GNSS model 3 s TCU. GNSS Rover pro síť referenčních stanic Trimble VRS NOW, CZEPOS....Kompletní sestava pro RTK i posprocessing.
 • ProMark2, souprava pro měření v GPS se softwarem Ashtech Solutions a Transform

Specifikace prováděných prací

 • V oblasti projektování pro stavební projekty všech druhů staveb
 • projektování silnic
 • projekty sledování deformací a sanací půdnich sesuvů
 • projekty vytyčovacích sítí, prostorové a podrobné vytýčení objektů
 • měření kubatur
 • zaměřování svislostí, kontrolu monáže konstrukcí a staveb
 • geodetické podklady pro dokumentaci skutečného provedení staveb
Terénní měření
Trimble S6 a zařízení pro měření rotačních pecí
 • speciální geodetická, optická a laserová měření s vysokou přesností pro potřeby strojírenství
 • měření pro rekonstrukce a ustavení papírenských strojů
 • měření pro opravy a ustavení rotačních pecí
 • měřické práce s použitím horolezecké techniky
 • geometrické plány a vytyčování pozemků
menu menu